Ghost Windows 10 Fall Creator 1709 – No Soft, Nhanh, Mượt, Nhẹ 2018 By Lehait

Ghost Windows 10 Fall Creator 1709 – No Soft, Nhanh, Mượt, Nhẹ 2018 by Lehait

  • Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1709 nguyên gốc lược bỏ Windows Defender và các apps không cần thiết.
  • Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,… trước khi backup
  • Đã cài đặt Net Framwork 3.5 và chỉ cài phần mềm WinRar
  • Bản ghost không crack tự động sau khi cài đặt các bản có thể dùng key bản quyền hoặc dùng tool trong C:\Extra để crack
  • Bản ghost không cá nhân hóa bất kì thành phần nào.

 
TIB – 3.18 Gb
x64 – 3.34 Gb
x86 – 2.64 Gb
 
x86 – 0C49A0DB – B8368CEA – 2C8C4751 – 7FFCC7CF
x64 – 09C4EA24 – 15CC68B9 – 49752B44 – F9AF023D
TIB – B1E2C50E – 876DDACD – BABEFC1F – 3F855F4E
 
* Chú ý
  • Sau khi download, hãy check md5 chính xác trước khi ghost.
  • Trong quá trình sử dụng hãy thực hiện dọn rác, tối ưu, chống phân mảnh với HDD để windows hoạt động tốt nhất
  • Bản ghost mình đã tắt Windows để hoạt động tốt nhất. Nếu các bạn muốn bật hãy vào Run gõ gpedit.msc truy cập theo đường dẫn “Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update” click  “Configure Automatic Updates” và Enabled nó lên là được nha
  • Các bạn không được tắt hibernate để khởi động nhanh hơn
  • Bạn nào muốn sử dụng Windows có Windows Defender thì các bạn dùng bản gốc của MS. Mục đích xóa Windows Defender và các apps không cần thiết để Windows hoạt động tốt hơn và tiết kiệm dung lượng ổ cứng