GHOST WINDOWS

» 6 Tháng Ba, 2020

Ghost Win 10 1809 Pro thông tin: Ghost Win 10 1809 Pro được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1809 (OS Build 17763.384) nguyên gốc lược bỏ các apps […]

» 6 Tháng Ba, 2020

Thông tin Ghost Win 10 1903: Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1903 (OS Build 18362.116) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Windows […]

» 6 Tháng Ba, 2020

Thông tin Ghost Win 10 1903 No Soft Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1903 (OS Build 18362.295) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ […]

» 6 Tháng Ba, 2020

Thông tin Ghost Win 10 1909 Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1909 (OS Build 18363.418) nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết, giữ lại Windows […]

» 6 Tháng Ba, 2020

Ghost Windows 8.1 Update 3 – Full Soft, Nhanh, Mượt, Nhẹ Được làm từ bộ cài Windows 8.1 update 3 nguyên gốc lược bỏ Windows Defender và các apps không […]

» 6 Tháng Ba, 2020

Ghost Win 7 2020 – No & Full Soft, Full Update February 2020 by Lehait Thông tin Ghost Win 7 2020 được làm từ Windows 7 Ultimate SP1 February 2020 […]

» 6 Tháng Ba, 2020

Giới thiệu Ghost Win 7 2018 Ghost Win 7 2018 lần này sẽ tích hợp Easy Driver 7 mới nhất nhằm giải quyết vấn đề driver trên một số máy […]

» 6 Tháng Ba, 2020

Windows 7 Ultimate Lite- Nhanh, Mượt, Nhẹ – Rebuild by Lehait Rebuild từ bộ Windows 7 Lite của Ivankehayov đã lược bỏ những thành phần không cần thiết. Tối ưu service, registry,…. […]

» 6 Tháng Ba, 2020

Ghost Windows 7 Ultimate 2018 – No Soft & Full Driver, Easy Install Skylake & Kabylake Được làm từ Windows 7 Ultimate nguyên gốc từ Microsoft tích hợp IE 11 […]

» 6 Tháng Ba, 2020

Ghost Windows 7 [32 & 64 Bit] Ultimate – Full Soft, Tre Xanh Việt Nam 2018 by Lehait Được làm từ Windows 7 Ultimate nguyên gốc từ Microsoft tích hợp […]