Window 7

» 7 Tháng Ba, 2020

Windows 7 Ultimate Lite- Nhanh, Mượt, Nhẹ – Rebuild by Lehait Rebuild từ bộ Windows 7 Lite của Ivankehayov đã lược bỏ những thành phần không cần thiết. Tối ưu service, registry,…. […]

» 7 Tháng Ba, 2020

Windows 7 SP1 AIO (x64 + x86) 9 in 1 Tích Hợp IE11 Nguyên Gốc   ​   Windows 7 SP1 AIO này là phiên bản Windows 7 SP1 nguyên […]