Windows 7 SP1 AIO (X64 + X86) 9 In 1 Tích Hợp IE11 Nguyên Gốc

Windows 7 SP1 AIO (x64 + x86) 9 in 1 Tích Hợp IE11 Nguyên Gốc

 

 
Windows 7 SP1 AIO này là phiên bản Windows 7 SP1 nguyên gốc của Microsoft mình tích hợp thêm Internet Explorer 11 vào ISO và không can thiệp chỉnh sửa gì khác nên nó vẫn giống như bản gốc nhé
Windows 7 AIO 11 trong 1 bao gồm các phiên bản:
 
  • Windows 7 SP1 Starter x86
  • Windows 7 SP1 Home Basic x86
  • Windows 7 SP1 Home Premium x86
  • Windows 7 SP1 Professional x86
  • Windows 7 SP1 Ultimate x86
  • Windows 7 SP1 Home Basic x64
  • Windows 7 SP1 Home Preminum x64
  • Windows 7 SP1 Professional x64
  • Windows 7 SP1 Ultimate x64